Verliesenverder heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Verliesenverder met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Verliesenverder worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan over het gebruik van de site door de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke websites. In uitzonderingsgevallen deelt Verliesenverder informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht. Verliesenverder gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Contact opnemen

Indien U nog vragen heeft over deze privacy verklaring, of uw ervaringen met onze website, kunt U contact met opnemen met: Stephanie Beijnes via info@verliesenverder.nl.