Opleiding

Informatie post-bachelor Verlieskunde

Verlieskunde, kundig- en vaardigheden

Kundig: ’Inzicht in verlieskunde’. Door zicht te krijgen op de dynamiek en het proces van verlies en rouw komt men effectiever tot de kern van de problematiek van de cliënt.

Vaardig: ‘Methodisch werken en toepassen’. De begeleidingsvaardigheid wordt versterkt door kennis te maken met verschillende methodieken en daarin te trainen.

De adviesvaardigheid wordt vergroot door inzicht te krijgen in de plaats van het individu in de organisatie en zijn, haar omgeving.

•Stevig fundament van kennis: De context van het vak verlieskunde: systemisch, contextueel, cognitief en holistisch.

•Jezelf als instrument: In staat zijn eigen (verlies) ervaring in te brengen als instrument.

  • Breed spectrum aan interventies: Methodisch leren begeleiden: intake, plan, begeleidingsvormen en vaardigheden.

•Integratie in de beroepspraktijk.

Voor wie

Voor professionals in zorg en dienstverlening die psycho-sociale zorg bieden.

Domeinen van werk: Jeugdhulpverlening, ouderenzorg, onderwijs, palliatieve zorg of gezinszorg. Professionals die werkzaam zijn als maatschappelijk werker, huisarts ondersteuner, coach, psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en HRM-functionaris.

Programma & e-learning

Er zijn 11 blokken. Ieder blok kent een groepsbijeenkomst en de eerste 9 blokken kennen naast een bijeenkomst tevens een e-learning component die u in eigen tijd en omgeving doorloopt.

Blok 1 Kennismaking

We maken kennis met elkaar en onze ervaringen op gebied van verlies en rouw.

Teven introductie van enkele basisbegrippen uit de verlies-rouwwereld.

Blok 2 Verliesmodellen

We nemen kennis van de verschillende verliesmodellen uit de literatuur en de toepassing daarvan.

Blok 3 Rituelen en betekenisgeving

Rouw stopt nooit. We geven met het verlies betekenis aan ons leven. Rituelen kunnen daarbij helpen.

Blok 4 Dynamiek van Verlies

Verlies raakt de gehele mens. We gaan vanuit deze holistische visie in op de verschillende menselijke aspecten.

Blok 5 Methoden en technieken I

We kijken met compassie naar de mens en zijn verlies en kijken wat steunen voor hem is.

Blok 6 Methoden en technieken II

We nemen kennis van de verschillende verlies-rouw technieken en passen die toe en gaan er mee oefenen.

Blok 7 Systemisch werken

Rouwen doe je nooit alleen, maar altijd met mensen om je heen. Inzicht in verlies in het systeem.

Blok 8 Complexe rouw

Wat kun je doen als een rouwproces vast loopt?

Blok 9 Integratie

Je eigen ervaringen, de opgedane kennis en je handelen brengen we in verbinding met elkaar.

Blok 10 Terugblik

Terugblik op theorie en methoden van de opleiding.

Blok 11 Presentatie

Laat zien wie je bent en je ontwikkeling.

pastedGraphic.png

“Hoe ongelooflijk bijzonder is het als leren en ontwikkelen helemaal aansluiten bij je persoonlijke interesse en werk. Voor mij was vorig jaar de keuze voor de opleiding Verlieskunde een puzzelstukje dat op zijn plek viel.  De warme, open en oprecht geïnteresseerde persoonlijkheid van Stéphanie en haar omvangrijke ervaring geven mij veel persoonlijke inzichten, groei en praktisch toepasbare kennis. Het integreren van deze kennis en ervaring in mijn werk als assessmentpsycholoog en (loopbaan)coach, geeft mij daarnaast veel energie en verrijking bij mijn impact en ondersteuning als adviseur.

Jannette Koppenjan, deelnemer en Senior Consultant LTP.

pastedGraphic_1.png

“Verlies van gezondheid en werk zijn mij vanuit mijn werkveld niet onbekend. Werk wat je met hart en ziel deed, maar doordat je een chronische aandoening hebt bent kwijtgeraakt, is het soort klanten welke ik dagelijks in de spreekkamer tegenover mij heb. De opleiding Verlieskunde geeft je een brede inkijk in alles wat er mee doet bij verlies, zowel docent als leerling zijn hierbij actief als “instrument”. Het geeft het mij een bredere kijk op alles wat met verlies en verandering te maken heeft en helpt mij klanten door middel van erkenning te geven aan dat wat zij zijn kwijt geraakt passend advies te geven bij hun re integratieproces.  Als Adviseur Werk bij uitkeringsinstantie UWV geeft het mij een  aanvulling op mijn ervaring, maar vooral een verrijkende verdieping bij de uitvoering van mijn werk.”.

Mirjam Roovers-van der Wal, UWV Werkbedrijf Breda