Purple flowers of flowering chives in garden

Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken nu.

Referenties

“Je verdriet omarmen, durven loslaten en leren vertrouwen, op eigen benen gaan staan in je kracht staan.” Dit zegt een weduwe (34, twee kinderen) over de begeleiding bij Verlies en Verder.

“Na het ziekbed en het overlijden van mijn partner kwam het moment dat ik niets meer te geven had. Alleen de zorg voor mijn zoon van 2.5 en dochter van 1 jaar hielden me op de been.

Ik besefte dat ik nu degene was die hulp nodig had. Professionele hulp wilde ik, iemand die wist wat rouw en verwerking inhield, waar ik herkenning zou vinden. Iemand die mij weer op koers kon brengen. Elke twee weken, vier maanden lang, werkten Stephanie en ik samen aan het proces van het leren doorvoelen en begrijpen wat mijn pijn en verwarring me wilde duidelijk maken.

Stephanie leerde mij verschillende methoden en rituelen om met ‘aandacht’ naar mezelf, mijn kinderen en situaties in mijn omgeving te kijken. Het rouwen tot een verbindende ervaring te maken en herinneringen aan onze geliefde levend te houden. Ik leerde mijn grenzen kennen, herkennen en erkennen. Langzaam begon ik tot rust te komen. Zo begon er langzaam een balans te ontstaan die mij een opbouwende structuur leerde creëren.

De coaching van Stéphanie heeft mij op weg geholpen om in mijn eigen kracht te staan en door te gaan. Het vertrouwen te voelen een toekomst te kunnen gaan bouwen voor mij en mijn kinderen.”

Ariëtte de Bruin- remedial teacher en Greetje Mink – leerkracht

“Toen er bij ons op school een vader van een leerling overleed, had dit impact op alle kinderen van de groep. Het raakte aan oudere ervaringen of actuele processen in de thuissituatie rond ziekte, dood en verlies. Stéphanie Timmermans van de Praktijk rouw en verlies’ heeft toen een avond op school verzorgd voor ouders. Zij konden hier met hun vragen terecht. Ouders worstelden met vragen zoals: Hoe om te gaan met het verdriet van mijn kind en wat voor effect heeft mijn verdriet op het kind. Stephanie gaf goede informatie en handzame tips. Zij creëert een goede en veilige sfeer, waarbinnen ouders hun ervaringen en dilemma’s konden uitwisselen. Deze avond was heel waardevol.

Als je als school in aanraking komt met rouw en verlies, is het zeker aan te bevelen om een professional zoals Stephanie in te schakelen. Ook voor leerkrachten is het prettig als ze bij een deskundig iemand terecht kunnen met hun vragen.”

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de maandelijkse nieuwsbrief!